Проекти

По големи проекти, изпълнени от Контракс Пловдив ООД през последните години:

 • Внедряване на софтуер по проект ICB 008/C – „Специализиран софтуер за болници”
 • Държавен фонд земеделие – структурна кабелна система /СКС/ с 87 работни места Cat 7  /двойна розетка с автономно ел. захранване 220V /
 • РЗОК Пловдив – разширение на съществуваща СКС с 82 работни места Cat 6 и положен оптичен кабел за връзка между двете сгради.
 • ДКЦ  Асеновград – информационна система с 27 работни места Cat 5 e ,доставка на компютри и периферия, внедряване на софтуер.
 • Община Лъки - цялостно информационно  обслужване. Доставка на компютърна техника и периферия, телефонна централа и копирни апарати.
 • Медицински колеж към Медицински университет Пловдив – цялостно информационно  обслужване, СКС с над 35 работни места Cat 5 , доставка на компютърна техника и периферия, телефонна централа и копирни апарати.
  Високо-производителен копирен център с възможност за автоматично изработване на книги и брошури.
 • Структурни кабелни системи в сградите на АСП – ДСП Пловдивска и Пазарджишка области – по национален проект на Контракс ООД, гр. София с общо над двеста работни места. Всяко работно място се състои от двойна розетка с една активна линия . Предстои внедряване на софтуер в посочените региони, както и бъдещи разширения.
 •  Инсталиране на  мрежови устроиства Juniper  за мрежата на БТК (Juniper Networks M-series Multiservice Edge Routing,Juniper Networks T-series Core Platforms)
 • Монтаж на телефонни централи Huawei в БТК Пловдив, БТК Пазарджик и БТК Стара Загора.
 • Сервизно обслужване на сървъри Fujitsu Siemens (RX200 и RX300 с P4 2x3.2 Xeon , 4GB Ram и 2x136 RAID HDD)
 • Доставка на високо-производителни копирни машини към копирните центрове на Община Пловдив, Община Пазарджик и Община Смолян.
 • Комплексна доставка на копирни машини и лазерни принтери за новия завод на Арексим в Смолян.
 • Монтаж на активно и пасивно мрежово оборудване в болнични заведения на територията на Пловдивска област.
 
начало