Телефонни централи

Хибридни телефонни централи.

Телефонната централа Panasonic KX-NS500 обединява преимуществата на малка аналогова централа и възможности на съвременна IP централа.

KX-NS500 е предназначена за малки и средно големи компании. Началния капацитет е 6 аналогови градски линии и 16 аналогови и 2 цифрови вътрешни линии, но с помощта на разширителните блокове може да достигне до 288 вътрешни линии.

KX-NS500 притежава широк набор от функции и може да се модифицира според конкретните нужди на клиента. Централата работи както с аналогови и цифрови телефони, така и с IP-такива. Също така може да се изгради гласова поща и не голям кол-център.

• Първоначален капацитет на системата: 6 външни и 18 вътрешни линии;
• Максимален капацитет на системата: до 190 външни линии, до 288 разширения, 128 DECT абонати;
• До 64 външни SIP линии;
• До 32 външни IP-линии (за H.323 протокол);
• До 128 SIP / IP / SIP-DECT телефони;
• до 32 базови станции (в зависимост от вида на базовата станция);
• Вграден в основните функции на гласовата поща (2-канални);
• Разширена система за гласова поща (24 канала);
• Поддържа многостранна конферентен разговор;
• Поддръжа видео предаване за вътрешни SIP абонати (софтуерни и хардуерни);
• Мобилна интеграция. Възможността за използване на GSM-телефони във вътрешната мрежа на централата. ;
• Поддържа голям брой телефонни апарати, включително и предишните поколения, а именно: KX-T74xx / T75xx / T77xx, KX-DTxxx, KX-TCAххх, KX-WT115, KX-NTxxx (с изключение на KX-NT136 и KX-NT400 );
• Съвместим с различни интерфейси, приложения и мрежи;
• Възможност за запис на разговорите.

 
 
Заявка за изготвяне на оферта на телефонна централа:

Име:
Вашият e-mail:
Вашият телефон:
Вашият факс:

Брой вътрешни:
Брой външни:

Тип на градските линии
Стандартни линии:
ISDN линии:

Възможност за директен достъп до вътрешен пост : да/не
Свързване чрез мобилни
оператори : да/не

Максимален капацитет на централата за бъдещо разширение
Брой вътрешни:
Брой външни:

Свободен текст:

.........Компютри
.........Принтери
.........Копирни машини
.........Тел. централи
............Panasonic
.........Кабелни мрежи
.........Софтуер
.........Сервиз
.........IP Видео
.........Xiaomi

Продуктова линия -
Телефонни централи Panasonic:
Products

 

 

 

 

Аналогова телефонна система

Аналоговите телефонни системи на Панасоник тласнаха с гигантска крачка напред развитието на телефонните системи за малкият и среден бизнес като въведоха функции радко срещани в тази категория. Лесното им надграждане намалява стойността на разширението, индентификацията на повикването увеличава вашата ефективност, а съвместимостта с гласова поща – вашата производителност.

 

 

 

                        KX-TES824
                        3 външни линии/
                        8 вътрешни поста

- 3 външни и 8 вътрешни линии (8: Хибридни) с възможност за
разширяване до 8 външни и 24 вътрешни.
- 3 нива за автоматичен достъп и гласово упътване до желаният номер
- Пряк достъп до вътрешните постове (DISA) с изходящо съобщение
- Съвместимост с гласова поща
- Индентификацията на повикването на обикновен и аналогов системен телефон (SLT, APT)
- SMS съвместимост
- Насочване на входящите повиквания към свободен вътрешен пост (UCD) с изходящо съобщение
- За повече удобство: интерфейс за домофон, брава и звънец

 

КХ-Т7730
Телефон с дисплей
- LCD дисплей 1 ред х 16 символа
- високо-говорящ режим
- светлинна индикация
- удобен бутон за навигация


   
начало