Софтуерни продукти
 

При нас може да намерите широка гама софтуерни продукти, разработени от Контракс, както и продуктите на други софтуерни компании.

 

Програмен продукт ХИПОКРАТ за общопрактикуващи лекари, специалисти и дентални специалисти.

Програмата Хипократ е един отличен помощник на общопрактикуващия лекар. С нея могат да се регистрират пациенти. Съхранява се информация за осигурен или свободен прием, фамилна анамнеза, история на заболяването, придружена от документи, снимки, изследвания и др., като по този начин се създава пълно здравно досие на пациента. Поддържа се и автоматично въвеждане тези данни от дискета, ако вече ги имате въведени.

Хипократ позволява да се въвеждат и обработват данните от всеки преглед с връзка към издадени медицински, медико диагностични направления и безплатни рецепти.

Програмата има вграден модул за въвеждане и визуализация на изследвания. Резултатите от изследванията се сравняват с предварително зададени гранични стойности и се визуализират в цвят. Граничните стойности могат да бъдат редактирани съгласно изискванията на всяка една лаборатория.


 
Употребявани принтери на не повече от
10 000 копия !!!
Принтер за високо натоварване.
На цена от 144 лв с ДДС.
.........Компютри
.........Принтери
.........Копирни машини
.........Тел. централи
.........Кабелни мрежи
.........Софтуер
.........Сервиз
.........IP Видео
.........Xiaomi
 
 

Други

 

 

Система за Управление на Телефонна Централа "PBX control"
Модерните учрежденски телефонни централи имат пълен набор от функции чрез които се извършва двустранна комуникация с персонален компютър. По този начин може да се осъществи не само мониторинг на проведените телефонни разговори, но и да се администрира и настройва самата телефонна централа с цел по ефективното и рационално използване на нейните ресурси. Програмата "PBX control", се инсталира на компютър и приема, обработва, съхранява информацията, подавана от телефонната централа. На базата на натрупаната информация, системата сравнява текущите състояние на разходите за всеки един абонат, с предварително зададените лимити и при необходимост препрограмира телефонната централа, с цел намаляване на експлоатационните разходи.

Други софтуерни разработки на Контракс:
HERALD, Call Spy, Плащане на данъци по Интернет, XML Publisher.

 

                     
Продуктите на Microsoft.                     Продуктите на Borland.

 

                               
Антивирусен софтуер NOD32.               Продуктите на Autidesk.

    
начало